Kommunikativt Ledarskap:

Clear - Lean- Receptive

 

KONTAKTINFORMATION

CLRcon AB

P.O. Box 9175

400 94 Göteborg

Sweden

 

Besöksadress:

Reningsverksgatan 10,

421 47 Västra Frölunda

 

För allmän kontakt maila:

 

info (at) clrcon.com

 

För support eller beställning av material maila:

 

support (at) clrcon.com

 

För frågor kring anställning & karriär inom CLRcon maila:

 

career (at) clrcon.com

 

Phone: +46(0)703 49 45 49 

Fax:     +46(0)31 91 03 73

Informationslänkar

 

 

 

Vilka ringar sprider ni?

CLRcon har tack vare mångårig internationell erfarenhet i kombination med nytänkande på rekordsnabb tid etablerat sig som ett ledande konsultbolag som hjälper organisationer att reducera sina risker och öka sina affärsmöjligheter genom effektivare ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi är verksamma i framförallt Sverige, Norge och Danmark men utför även uppdrag i övriga världen åt våra nationella och internationella kunder. CLRcon hjälper företag med kundanpassade lösningar avseende projektledning/rådgivning, bemanning och utbildning.

 

 

 

PROJEKTLEDNING/RÅDGIVNING

 

 

CLRcon erbjuder effektiva lösningar för att helt eller delvis stödja organistionen med att identifiera och hantera risker - över tiden.

Vi tillhandahåller även vägledning i hur man effektiviserar sin verksamhet genom att identifiera och minska sina kvalitetsbristkostnader - vilket ger mer på sista raden.

 

BEMANNING

  

 

CLRcon bemannar organisationer med spetskompetens inom våra specialistområden - kontinuerligt eller vid behov.

 

 

Hos oss kan du:

- Hyra områdesansvarig t.ex. Kvalitets- och miljöansvarig

- Anlita expertvittnen vid rättegångar

- Få hjälp med att utveckla & hantera branschriktlinjer och standarder

 

 

 

 

UTBILDNING

  

 

CLRcon anordnar både personliga kurser på plats och tar fram kompletta utbildningspaket enligt ett train the trainer koncept.

Våra träffsäkra utbildningsupplägg och professionella kursledare ser till att deltagarna engageras under utbildningstillfället och stimuleras till eftertanke.

Copyright ® 2010 CLRcon.com